Живопис

  • Print

Въпреки че в последните години много IT специалисти си приписаха званието дизайнер, в своята същност това е професия по-близка до артистичните среди, отколкото до компютърните технологии. Затова за мен е много важно да продължавам да рисувам живопис и илюстрация, защото от изкуството инспирирам голяма част от идеите си.

Българският фолклор за мен е първоизточник на вдъхновение. Богатството на форми, цветове и символи пречупвам през призмата на собствените си усещания и идеи. Те са повод за размисъл и носталгия към едни отминали времена, в които животът е бил някак по-семпъл. Погледът към миналото омаловажава несъществените събития и спомага за създаване на цялостна представа за съществото на нещата. Погледът назад свързвам с усещане за топлина и уют, сигурност и доверие...