Сайт Мултимес

МУЛТИМЕС ГРУП ООД - гр. Лясковец е месопреработвателно предприятие за преработка на меса от домашни копитни животни. Стратегическото географско позициониране в централната част на страната позволява своевременно и бързо реагиране на всички запитвания и заявки.
Фирмата е създадена през 2000г., но като месопреработвателно дружество започва дейност през месец септември 2013г., в нова и модерна фабрика, съобразена и отговаряща на всички Европейски стандарти и норми.

http://multimes.bg/