• Графичен дизайн

    Проектиране на фирмена идентичност - запазен знак и шрифт. Проектиране и подготовка за печат на рекламни материали, календари, плакати, дипляни и др. Read More
  • Уеб дизайн

    Проектиране на графичен дизайн, разработка и поддръжка на фирмен, личен и презентационен уеб сайт. Read More
  • Живопис

    Маслена, акрилна и темперна живописна технология. Read More

Рекламен дизайн

Най-често първият контакт с фирмата се осъществява посредством рекламните й материали и от това зависи изграждането на общата представа и нагласа сред потребителите за качеството на продукцията или услугите, които предлага. Затова е важно те да бъдат проектирани и изпълнени на високо професионално ниво.