Студентско триенале на графичния дизайн

Студентско триенале на графичният дизайн е мултимедийна платформа, отворена виртуална среда за изява на млади автори, която постоянно се обновява и допълва в крак с най-новите и актуални проблеми и събития във визуалните изкуства. Има за цел да представи най-интересните постижения на млади дизайнери, работещи в сферата на плаката и тотал дизайна. Конкурсът е насочен към студенти по изкуства и дизайн, включително дисциплини като изящни изкуства, графичен дизайн, комуникационен дизайн, визуална комуникация, медиен дизайн и други свързани с тях специалности. В Студентско триенале на графичният дизайн ще бъдат представени произведения на индивидуални автори и групови проекти.

Уеб дизайн